Τα οφέλη του ΚΟΣΑΠ

Τα οφέλη του ΚΟΣΑΠ -ΚΥΓΕΩ για τους συμμετέχοντες και την κοινωνία

Η κύρια λογική πίσω από την Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία (ΚΟΣΑΠ - ΚΥΓΕΩ) είναι ότι οι τοπικές πηγές τροφίμων πρέπει να χρησιμοποιηθούν σε προτεραιότητα άμεσα τοπικά και ότι πολλά μειονεκτήματα των μεγάλων αλυσίδων παραγωγής και διάθεσης μπορούν να παρακαμφθούν με το να έρθουν σε επαφή οι παραγωγοί και οι καταναλωτές με δίκτυα τροφίμων. Επίσης τα μικρής κλίμακας αγροκτήματα, είναι συχνά οι τρωτοί και ευρέως αποκλεισμένοι φορείς από το σύγχρονο ανταγωνιστικό εμπόριο τροφίμων.

Από την άλλη μεριά, οι καταναλωτές είναι όλο και περισσότερο αλλοτριωμένοι από τους τρόπους και τις μεθόδους παραγωγής τροφίμων και εξαρτώμενοι από μια εμπορική μαζική κατανάλωση. Η ΚΟΣΑΠ-ΚΥΓΕΩ μπορεί να προσφέρει έναν ενδιαφέροντα εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης των παραγωγών και των καταναλωτών προσανατολισμένο σε τοπικό επίπεδο και σε συνδυασμό με την βιολογική γεωργία να προσφέρει και να ενισχύσει ένα ολιστικό τρόπο οργάνωσης και εκτίμησης της γεωργικής παραγωγής τροφής. Η σύνδεση του καταναλωτή με ένα συγκεκριμένο αγρόκτημα και το ότι ξέρει από πού τρέφεται του αναβιώνει συναισθήματα κοινότητας, εμπιστοσύνης, οικειότητας, ασφάλειας σε αντίθεση όταν η προέλευση παραγωγής είναι άγνωστη, απομακρυσμένη, ανώνυμη, αδιαφανής. Προάγει την σχέση των μελών ΚΟΣΑΠ-ΚΥΓΕΩ καταναλωτών με τη φύση και τα αξιώματα ότι πρέπει να υπάρχει μια οικεία σχέση με τα φυτά, το έδαφος και μια αίσθηση σεβασμού της ζωής, της ομορφιάς του καλλιεργημένου τοπίου και μια ταπεινότητα και αειφόρου επαφής το φυσικό περιβάλλον.
Ένας άλλος σημαντικός στόχος είναι η ανάπτυξη στενών δεσμών μεταξύ των καταναλωτών και του αγροκτήματος. Η εμπιστοσύνη και η κοινωνική διασύνδεση είναι σημαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας άμεσης σύνδεσης μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών. Επιπλέον, στις δραστηριότητες του ΚΟΣΑΠ υπάρχει μια ισχυρή αίσθηση της έννοιας της "πολιτικής γεωργίας" σημαίνοντας σε κοινοτικό επίπεδο τις δραστηριότητες γεωργίας και παραγωγής τροφίμων που όχι μόνο ικανοποιούν την καταναλωτική ζήτηση για τα φρέσκα, ασφαλή και τοπικά παραχθέντα τρόφιμα αλλά δημιουργούν θέσεις εργασίες, ενθαρρύνουν το επιχειρηματικό πνεύμα, και ενισχύουν την κοινοτική ταυτότητα. Αυτό υπονοεί ότι εάν οι καταναλωτές επιθυμούν να κόψουν την εξάρτηση στα μη-τοπικά τρόφιμα, πρέπει να σιγουρευτούν ότι η αγροτική εγγύτητα της πόλης ή της κωμόπολής τους είναι σε θέση να παραγάγει υγιή τρόφιμα κατά τρόπο βιώσιμο και αξιόπιστο. Κατά συνέπεια με την υποστήριξη των τοπικών αγροτών ΚΟΣΑΠ, ο πολίτης επενδύει επίσης στην ασφάλεια των τροφίμων και συμβάλλει στη αστική-αγροτική σύνδεση βασισμένη στην αλληλεγγύη και στη συνειδητοποίηση της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης.
Το Urgenci είναι το διεθνές δίκτυο ΚΟΣΑΠ--ΚΥΓΕΩ (CSA) που καθιερώθηκε το 2004.


Τα κύρια πρότυπα λειτουργίας
των ομάδων ΚΟΣΑΠ-ΚΥΓΕΩ

Ένας τρόπος για να ταξινομήσει κανείς την ποικιλία των διαφόρων πρότυπων ΚΟΣΑΠ-ΚΥΓΕΩ είναι να εξετάσει κανείς ποιος άρχισε το πρόγραμμα. Η διαφοροποίηση γίνεται βάση του ποιος είναι αυτός που ξεκινά και συντονίζει τις ομάδες των καταναλωτών. Έτσι έχουμε το Συνδρομητικό ΚΟΣΑΠ-ΚΥΓΕΩ με συντονισμό από την μεριά του αγρότη και το Συλλογικό ΚΟΣΑΠ-ΚΥΓΕΩ με συντονισμό από την μεριά των καταναλωτών.

Συνδρομητικό ΚΟΣΑΠ-ΚΥΓΕΩ: Στην περίπτωση αυτή οι αγρότες προτείνουν τη συνεργασία και φροντίζουν την οργάνωση των τοπικών ομάδων. Οι καταναλωτές ανταποκρίνονται στην προσφορά και προσυνάπτουν συμφωνία κατευθείαν με τον αγρότη. Συνήθως υπάρχει ένας συντονιστής από την μεριά του αγρότη που φροντίζει την επικοινωνία, λειτουργία και την καταχωρήσει των νέων καταναλωτών μέλη. Οι διοικητικές αποφάσεις ανήκουν στον αγρότη που μπορεί επίσης να οργανώσει με άλλους αγρότες ώστε να προσφερθεί μια μεγαλύτερη ποικιλία των προϊόντων. Οι καταναλωτές δεν χρειάζεται απαραιτήτως να προσφέρουν εθελοντικά συντονισμό ή εργασία και έτσι η συμμετοχή τους περιορίζεται κυρίως στην οικονομική ενίσχυση (Συνδρομητές Καταναλωτές ΚΟΣΑΠ-ΚΥΓΕΩ).

Συμμετοχικό ΚΟΣΑΠ-ΚΥΓΕΩ: Στην περίπτωση αυτή η συνεργασία ξεκινά και επιδιώκεται από μια ομάδα καταναλωτών. Οι καταναλωτές οργανώνονται, έρχονται σε συμφωνία με τον αγρότη, και προσελκύουν αυτοί περισσότερα μέλη στην ομάδα. Εδώ έχουμε την εθελοντική συμμετοχή των καταναλωτών. Είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις και οργανωνόμουν την λίστα των παραδόσεων, μαζεύουν τα χρήματα των μελών και εξυπηρετούν την ομάδα σε ότι χρειάζεται. Χρειάζεται οι καταναλωτές να έχουν ένα πυρήνα εθελοντών που οργανώνει και λειτουργεί την ομάδα. Η ομάδα αυτή μπορεί να είναι μια άτυπη ομάδα αλλά μπορεί να είναι επίσης μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που μισθώνει τον αγρότη ή είναι μέτοχος στην επιχείρηση του αγρότη (Συμμέτοχοι Καταναλωτές ΚΟΣΑΠ-ΚΥΓΕΩ).

Συνεταιρισμοί αγροτών: Επίσης πολλές φορές οι αγρότες συνεταιρίζονται μεταξύ τους ώστε να έχουν μεγαλύτερη ποικιλία συγκομιδής και οι καταναλωτές να έχουν περισσότερες επιλογές να αποφασίσουν για τη συμμετοχή τους. Οι συνεταιρισμένοι αγρότες μπορούν να ανταλλάξουν δεξιότητες, μηχανήματα, καλλιεργήσιμες εκτάσεις για να υποστηρίξουν ο ένας τον άλλον. Στην πραγματικότητα, τα αγροκτήματα αυτά λειτουργούν ως συνεταιρισμός.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα προσέγγιση που διακρίνει τις ΚΟΣΑΠ-ΚΥΓΕΩ είναι ο βαθμός συνεργασίας και αλληλεγγύης που περιλαμβάνεται στο πνεύμα της κοινότητας και μεταξύ των συνεργαζόμενων μελών. Το κτίσιμο της εμπιστοσύνης είναι μια σημαντική σύνδεση μεταξύ των συνεργαζόμενων μελών.

Ακολουθεί ένας πίνακας που προσπαθεί να καταγράψει τα οφέλη των συμμετεχόντων σε όλα τα επίπεδα.


Τα Οφέλη των καταναλωτών, των παραγωγών και της κοινωνίας
σε Προσωπικό, Κοινωνικό, Οικονομικό και Περιβαντολογικό επίπεδο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου